Prosentkalkulator (prosent.gen.im) er et gratis nettbasert verktøy for å beregne prosenter.

?

Beregn prosentandel av en verdi

For å beregne 20% av 80 skrive første boks 20, andre boksen 80.

Løsning: 80 x 20 / 100 = 16

?

Løsning:

Beregn prosentandel av en verdi.

Hva er %     av ? =
?

Hvordan beregne hvor stor prosentandel en rekke annet nummer

Skriv til første boks 20, andre boksen 80 for å beregne hvor stor andel 20 av 80.

Løsning: 20 x 100 / 80 = 25

?

Løsning:

Hvordan beregne hvor stor prosentandel en rekke annet nummer.

er hva prosent av ? = %
?

Beregn prosentandelen av den endrede verdien

Skriv til første boks 20, andre boksen 60 for å beregne hvor mange prosent av den endrede verdien.

Løsning: (60 - 20) / 20 x 100 = 200

?

Løsning:

Beregn prosentandelen av den endrede verdien

Økning fra   til ? = %
?

Hvis du vil øke eller redusere en bestemt prosent

Skriv til første boks 10, tredje boksen 70 enn velger andre boksen (hev / senk) til å beregne øke eller redusere 10 prosent av 70.

Løsning: 70 + (70 x 10 / 100) = 77   70 - (70 x 10 / 100) = 63

?

Løsning:

Hvis du vil øke eller redusere en bestemt prosent.

%     av ? =
Hurtigtaster; Tab, F2, F4